Hizmetlerimiz

Asbest Söküm İşi; Uzman kadromuzla Asbest içeren malzemenin yerinden sökülmesi

 

Asbest uzaklaştırma ve Bertaraf; Lisanslı araçlara yüklenmesi ve yetkili tesislere gönderilmesi

 

Raporlama

 • Asbest Numune Alma ve Raporlama,
 • Envanter,
 • İş planı,
 • Risk Analizi,
 • Asbest Temiz Raporu,
 • Asbest Güvenli Raporu,

 

Eğitim ve Danışmanlık

 • “Asbest Söküm Çalışanı” Yetkilendirme
 • Asbest Nedir? Nerelerde bulunur, Sağlık ve Önlemler
 • Asbest mevzuatı ve tehlikeleri

 

Asbest Söküm İşi Nasıl Yapılır;

Eternit çatı, su borusu, marley, marley yapıştırıcıları, cam macunu, ısıya dayanıklı contalar, yalıtım plakaları, balatalar, yanmaz kumaşlar bilinen Asbest içeren bazı ürünlerdir.

Asbest tozu (lifleri) solunduğunda farklı patolojilere ve/veya kansere neden olmaktadır. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin “Kanserojen Maddeler” listesinde yer almakta olup, Türkiye’de de 2010 itibariyle yasaklanmıştır.

 

1-Risk Değerlendirme

İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Asbest içeren malzeme olup olmadığının kontrolü,
Şüpheli alanlardan Numune alma,
Numunelerin Akredite Laboratuarlarda kontrolü ve raporlanması

 

2-Bildirim (İş Planı)

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile bildirim yapılır
1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
3) Yapılacak işler ve işlemler,
4) Çalışan sayısı,
5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
6) Asbest söküm uzmanı belgesi,
7) Asbest söküm çalışanı belgesi.
8) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot,
9) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,
10) İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları,
11) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması,
12) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır.

 

3- Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

 • Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde ve Asbest Söküm Çalışanlarınca yapılır.
 • Çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.
 • Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım (tulum, eldiven, ayakkabı, gözlük, kulaklık, vb.) kullanımı sağlanır.
 • Uyarı levhalarının konulmasını sağlanır.
 • Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önlenir.

 

4-İş Bitimi

 • Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.
 • Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir.
 • Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge “Asbest Temiz Raporu” düzenlenmesini sağlanır.
 • Tüm belgeler ve ölçüm sonuçlarını içeren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.